Cleanfix - Peşəkar təmizlik

Quru Təmizləmə Xalçası

Xalçaların quru təmizlənməsi, podratçıdan bilik, bacarıq və təcrübə tələb edən təmizlik xidmətlərinin ən çətin növlərindən biridir. İş zamanı xalça toz ilə tıxanır, səthləri köhnəlir. Sənətkar xalça və ya döşəmənin növünü müəyyənləşdirməli və uyğun təmizləyici və quru təmizləmə metodunu seçməlidir.Xalça təmizləyici xidmətlərimiz (həm ayrıca xidmət, həm də hərtərəfli təmizliyin bir hissəsi kimi təqdim edilə bilər):
Karker texnologiyası ilə xalçaların ekstraktor üsulu ilə nəm təmizlənməsi;
• Klinfix avadanlıqlarından istifadə edərək xalçanın rotor üsulu ilə quru təmizlənməsi;
• ləkələrin və davamlı çirklənmənin aradan qaldırılması;
• xalçaları "çətin" dən parça təmizləmək üçün quru təmizləmək: Alcantara, ipək ...;
• həm evdə, həm də stasionar təmizlik üçün çıxarılmış xalçaların quru təmizlənməsi.